Voor mijn diensten hanteer ik de volgende tarieven:

- Uurtarief 
Ik hanteer een uurtarief van € 90,- per persoon, per uur (incl. btw). Aan het einde van de maand krijgen jullie een overzicht van de tijd die besteed is aan het dossier.

- All-in pakket scheiding
Ook kunnen jullie kiezen voor een all-in pakket met een vaste prijs van € 1.750,- per persoon (incl. btw). Jullie krijgen hiervoor de volgende diensten:

  • Maximaal 7 mediation bijeenkomsten;
  • Alimentatieberekeningen, inclusief toeslagen en belastingvoordeel;
  • Bruto-Netto berekeningen (overzicht van de financiële situatie na de scheiding);
  • Opstellen convenant en ouderschapsplan;
  • Indienen van het verzoekschrift.

- Hypotheekadvies (bij scheiding)
Prijs op aanvraag.

 

Advocaat
Met het advocatenkantoor Mulder van Geel werk ik samen voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Advocatenkantoor Mulder van Geel verzorgt de afhandeling met de rechtbank voor een all-in tarief van € 266,45 per persoon. Dit bedrag is inclusief griffiekosten en btw. (Alleen van toepassing wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben).

Subsidie
Indien van toepassing wordt subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd. Bij toekenning zal alleen de eigen bijdrage van € 56,- of € 112,- (afhankelijk van de toekenning) en € 42,50 griffiekosten worden doorberekend.

Voorwaarden voor het in aanmerking komen van subsidie:
Is het inkomen lager dan € 40.000,- (met kinderen) of lager dan € 28.600,- zonder kinderen. Dan kan het zijn dat jullie beide of een van jullie in aanmerking komen voor gefinancierde mediation door de Raad van de Rechtsbijstand.

Normen 2021
- Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019 t/m € 20.300,- zonder minderjarige kind(eren) op jouw adres ingeschreven, eigen bijdrage bij mediation € 56,-.
- Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019 € 20.301,- t/m € 28.500,- zonder minderjarige kind(eren) op jouw adres ingeschreven, eigen bijdrage mediation € 112,-.
- Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019 t/m € 28.600 met minderjarige kind(eren) op jouw adres ingeschreven, eigen bijdrage bij mediation € 56,-.
- Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2019 € 28.601,- t/m € 40.400,- met minderjarige kind(eren) op jouw adres ingeschreven, eigen bijdrage bij mediation € 112,-.

Let op!
Jullie vermogen mag in peiljaar 2019 niet meer bedragen dan € 30.360,- EN na de scheiding mag u niet meer dan € 15.670,- in contanten (gaan) bezitten.